Klauzula informacyjna dla wypożyczalni

 
1) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-
Zdrój
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni sprzętu narciarskiego, na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
prawnie uzasadnionego interesu administratora a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) jako dane niezbędne do
zawarcia umowy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
 
Klauzula informacyjna dla pracowników
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-
Zdrój
2) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz
bezpieczeństwo i organizacja pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna
identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Medycyna pracy
• Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
• Komercyjna opieka medyczna
• Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
• Zewnętrzne usługi ochrony mienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne
 
 
 
Klauzula informacyjna dla klientów usług noclegowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   
7) podanie danych osobowych warunkiem zawarcia umowyKlauzula informacyjna dla Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej

1) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Jakubiec, ul. Boh. Getta 4/9 57-340 Duszniki-Zdrój
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie zajęć sportowych, w tym w ramach Mini Zimowisk, na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
prawnie uzasadnionego interesu administratora a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) jako dane niezbędne do
zawarcia umowy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych